Poslijediplomski specijalistički studij “Medicinsko pravo”

Dana 01.12.2017. godine potpisan je sporazumom kojim se utvrđuje neposredna suradnja između HKZR- Strukovnog razreda za zdravstveno radiološku tehnološku djelatnost i Strukovnog razreda za djelatnost sanitarnog inženjerstva i Pravnog fakulteta u području:

 

Provedbe poslijediplomskog specijalističkog studija “Medicinsko pravo”.

 

Pravni fakultet provodit će poslijediplomski specijalistički studij “Medicinsko pravo” u suradnji s Hrvatskom liječničkom komorom putem virtualne učionice, odnosno webinar sustava centra za e-učenje Sveučilišnog računskog centra Sveučilišta u Zagrebu.

 

Hrvatska liječnička komora će u realizaciji projekta iz gore navedenog stavka ovog članka osigurati prostor i u njemu prateću infrastrukturu s ciljem omogućavanja nesmetanog praćenja nastave predmetnog studija.

 

Pravni fakultet Split je suglasan osigurati zaposlenicima i članovima HKZR- Strukovnog razreda za zdravstveno radiološku tehnološku djelatnost i Strukovnog razreda za djelatnost sanitarnog inženjerstva povoljnije financijske uvjete pri upisu predmetnog studija.

 

http://www.pravst.unist.hr/program.php?p=47