Prijava za rad u povjerenstvima Hrvatske komore zdravstvenih radnika- Strukovnog razreda za djelatnost sanitarnog  inženjerstva

 

n/p Članova Strukovnog razreda za djelatnost sanitarnog  inženjerstva

      Hrvatske komore zdravstvenih radnika

Temeljem članka 11. Pravilnika o radu stalnih povjerenstava HKZR, upućuje se slijedeći:

POZIV

ZA PRIJAVU ZA RAD U:

 

 

 1. Povjerenstvo za etiku i deontologiju SR DSI

 

Kandidati za članove povjerenstva moraju ispunjavati sljedeće uvijete:

 • Završen sveučilišni studij za magistre sanitarnog inženjerstva ili studij stručni/sveučilišni studij za diplomirane sanitarne inženjere te studij za stručnog/sveučilišnog prvostupnika sanitarnog inženjerstva i strukovno obrazovanje za sanitarnog tehničara;
 • Odobrenje za samostalni rad;
 • Minimalno 5 godina radnog iskustva u neposrednom obavljanju sanitarne djelatnosti

 

 1. Povjerenstvo za edukaciju i trajno usavršavanje SR DSI

 

Kandidati za članove povjerenstva moraju ispunjavati sljedeće uvijete:

 • Završen sveučilišni studij za magistre sanitarnog inženjerstva ili studij stručni/sveučilišni studij za diplomirane sanitarne inženjere te studij za stručnog/sveučilišnog prvostupnika sanitarnog inženjerstva i strukovno obrazovanje za sanitarnog tehničara;
 • Odobrenje za samostalni rad;
 • Minimalno 5 godina radnog iskustva u neposrednom obavljanju sanitarne djelatnosti

 

 1. Povjerenstvo za stručni nadzor, stručna pitanja i kvalitetu SR DSI

 

Kandidati za članove povjerenstva moraju ispunjavati sljedeće uvijete:

 • Završen sveučilišni studij za magistre sanitarnog inženjerstva ili studij stručni/sveučilišni studij za diplomirane sanitarne inženjere te studij za stručnog/sveučilišnog prvostupnika sanitarnog inženjerstva i strukovno obrazovanje za sanitarnog tehničara;
 • Odobrenje za samostalni rad;
 • Minimalno 5 godina radnog iskustva u neposrednom obavljanju sanitarne djelatnosti

 1. Povjerenstvo za staleška pitanja  SR DSI

 

Kandidati za članove povjerenstva moraju ispunjavati sljedeće uvijete:

 • Završen sveučilišni studij za magistre sanitarnog inženjerstva ili studij stručni/sveučilišni studij za diplomirane sanitarne inženjere te studij za stručnog/sveučilišnog prvostupnika sanitarnog inženjerstva i strukovno obrazovanje za sanitarnog tehničara;
 • Odobrenje za samostalni rad;
 • Minimalno 5 godina radnog iskustva u neposrednom obavljanju sanitarne djelatnosti

 

 1. Svako povjerenstvo čine najmanje tri člana
 2. Početak izbora je 13.03.2018.god., a izbori traju 8 dana od dana objave na web stranici HKZR-SR DSI
 3. Prijave sa životopisom, zamolbom i planom rada za koje povjerenstvo se prijavljuje, kandidati mogu poslati na elektronsku adresu: sanitarno.inzenjerstvo@dsi.hkzr.hr

 

                                                                                                        

                                                                                                                 Dopredsjednik HKZR/Voditelj SR DSI

                                                                                                                             Bruno Cvetković, dipl.sanit.ing.

 

 

 

n/p Članova Strukovnog razreda za djelatnost sanitarnog  inženjerstva

          Hrvatske komore zdravstvenih radnika

POZIV

              ZA PRIJAVU ZA RAD U NESTALNA POVJERENSTVA:

 

 

 

 1. Povjerenstvo za javnozdravstvenu djelatnost

 

Kandidati za članove povjerenstva moraju ispunjavati sljedeće uvijete:

 • Završen sveučilišni studij za magistre sanitarnog inženjerstva ili studij stručni/sveučilišni studij za diplomirane sanitarne inženjere te studij za stručnog/sveučilišnog prvostupnika sanitarnog inženjerstva i strukovno obrazovanje za sanitarnog tehničara;
 • Odobrenje za samostalni rad;
 • Minimalno 5 godina radnog iskustva u neposrednom obavljanju sanitarne djelatnosti

 

 1. Povjerenstvo za znanstvenu i izdavačku djelatnost

 

Kandidati za članove povjerenstva moraju ispunjavati sljedeće uvijete:

 • Završen sveučilišni studij za magistre sanitarnog inženjerstva ili studij stručni/sveučilišni studij za diplomirane sanitarne inženjere te studij za stručnog/sveučilišnog prvostupnika sanitarnog inženjerstva i strukovno obrazovanje za sanitarnog tehničara;
 • Odobrenje za samostalni rad;
 • Minimalno 5 godina radnog iskustva u neposrednom obavljanju sanitarne djelatnosti

 

 1. Povjerenstvo za  projekte i razvojne projekte

 

Kandidati za članove povjerenstva moraju ispunjavati sljedeće uvijete:

 • Završen sveučilišni studij za magistre sanitarnog inženjerstva ili studij stručni/sveučilišni studij za diplomirane sanitarne inženjere te studij za stručnog/sveučilišnog prvostupnika sanitarnog inženjerstva i strukovno obrazovanje za sanitarnog tehničara;
 • Odobrenje za samostalni rad;
 • Minimalno 2 godina radnog iskustva u vođenju ili sudjelovanju na projektu
 • Minimalno 5 godina radnog iskustva u neposrednom obavljanju sanitarne djelatnosti

 

 1. Povjerenstvo za međunarodnu suradnju

 

Kandidati za članove povjerenstva moraju ispunjavati sljedeće uvijete:

 • Završen sveučilišni studij za magistre sanitarnog inženjerstva ili studij stručni/sveučilišni studij za diplomirane sanitarne inženjere te studij za stručnog/sveučilišnog prvostupnika sanitarnog inženjerstva i strukovno obrazovanje za sanitarnog tehničara;
 • Odobrenje za samostalni rad;
 • Minimalno 5 godina radnog iskustva u neposrednom obavljanju sanitarne djelatnosti

 

 

 1. Svako povjerenstvo čine najmanje tri člana
 2. Početak izbora je 13.03.2018.god., a izbori traju 8 dana od dana objave na web stranici HKZR-SR DSI
 3. Prijave sa životopisom, zamolbom i planom rada za koje povjerenstvo se prijavljuje, kandidati mogu poslati na elektronsku adresu: sanitarno.inzenjerstvo@dsi.hkzr.hr
 4. Plan rad je obavezan kod prijave.

 

                                                                                                                 Dopredsjednik HKZR/Voditelj SR DSI

                                                                                                                             Bruno Cvetković, dipl.sanit.ing.