VAŽNA OBAVIJEST ČLANOVIMA

Poštovani članovi i članice Hrvatske komore zdravstvenih radnika-Strukovnog razreda za djelatnost sanitarnog inženjerstva

Slijedom brojnih upita oko izdavanja odobrenja za samostalan rad (licence) kod postupaka zapošljavanja u slučajevima žurnosti, slobodni smo iznijeti sljedeće:

Odobrenje za samostalni rad (licenca) temeljni je preduvjet zasnivanja radnog odnosa u sanitarnoj djelatnosti.

Odobrenje za samostalan rad izdaje Komora u okviru javnih ovlasti u upravnom postupku, o čemu se donosi upravno Rješenje.

Sukladno Pravilniku o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju odobrenja za samostalni rad (licence) na temelju Rješenja se izdaje odobrenje za samostalan rad (licenca) kojeg potpisuje Predsjednik Komore. 

Kako se Rješenjem odlučuje o osnovanosti zahtjeva za izdavanjem odobrenja za samostalan rad (licence) te ono (Rješenje) može i mora biti adekvatna zamjena u postupcima zapošljavanja ukoliko  odobrenje za samostalan rad (licenca) nije u međuvremenu još uvijek izdano odnosno potpisano.

Kandidat stoga može u žurnim situacijama koje zahtjeva zapošljavanje priložiti poslodavcu Rješenje, te se isto mora vrednovati kao relevantni formalno – pravni element u postupcima zapošljavanja, obzirom da je, naglašavamo, izdano i potpisano odobrenje za samostalni rad, samo formalna isprava koja sadržajno slijedi iz predmetnog Rješenja.